ANDRZEJ WRÓBLEWSKI | SPECTRA ART SPACE MASTERS


„(…) Ale malarstwo wymaga żeby podejść do obrazu, pomyśleć, dać mu czas na wywołanie w patrzącym wrażeń. Wrażenia te nie narzucają się z siłą. Każdy obraz jest oddzielnym, odrębnym światem, Żeby to odczuć, trzeba się przed nim zatrzymać – czy dlatego, że Cię zaciekawił, czy że coś słyszałeś. Powinien obudzić w Tobie skojarzenia rzeczy i ludzi, które w życiu codziennym migają przed oczami, nie dając czasu na spokojne obejrzenie i zastanowienie się” – Andrzej Wróblewski.

Wystawa Andrzeja Wróblewskiego to dla miłośników sztuki wydarzenie wielkiej rangi. Na wernisaż który odbył się 3 czerwca 2014r. w Spectra Art Space   przybyli m.in.: córka artysty Marta Wróblewska, Waldemar Dąbrowski, Wojciech Pszoniak, Anda Rottenberg, Monika Olejnik, Kinga Rusin, Magda i Szymon Majewscy, Andrzej Pągowski, Dominika Kulczyk, Zbigniew Niemczycki i Katarzyna Frank-Niemczycka, Mariusz i Bożena Walterowie, Paweł Potoroczyn, Zofia Czernicka, Feliks Falk, Krzysztof Łoszewski, Jerzy Iwaszkiewicz i wielu innych.

W krótkim wystąpieniu otwierającym wystawę kolekcjoner, pomysłodawca i założyciel Fundacji Rodziny Staraków Jerzy Starak powiedział: „Moja fascynacja Andrzejem Wróblewskim rozpoczęła się, jak w przypadku wielu osób od konfrontacji z cyklem Rozstrzelań. Zastanawiałem się, jak tak młody człowiek, zaledwie dwudziestoparolatek,
zyskał tak głęboką refleksję o świecie, a szczególnie o śmierci. Żył krótko, ale twórczo i niezwykle intensywnie. Pozostawił bogaty dorobek, który wciąż odkrywam. Podejmował tematy zarówno poważne, odnoszące się do kondycji  człowieka, jak i te opisujące codzienność. Jednocześnie był eksperymentatorem i wizjonerem, który odważnie mierzył się w wyzwaniami nowoczesnej sztuki. Tak jak twórczość Wróblewskiego była inspirująca dla kolejnych pokoleń artystów, tak i dla mnie ważnym punktem odniesienia w mojej kolekcji“.Niespodzianką dla gości był towarzyszący wystawie premierowy pokaz rzeźby Aliny Szapocznikow Religieuze/Zakonnica z 1967roku, która w maju 2014 została zakupiona do Starak Collection. Wydarzenie uświetnił występ światowej sławy skrzypaczki, Patrycji Piekutowskiej.
 
Wystawa jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację Rodziny Staraków w cyklu MASTERS, zainaugurowanym prezentacją prac Tadeusza Kantora, w grudniu 2013. Celem tego przedsięwzięcia kulturalnego jest prezentacja twórczości najwybitniejszych polskich artystów – mistrzów, profesorów oraz prekursorów powojennej awangardy, których prace w znaczący sposób konstruują kolekcję sztuki Anny i Jerzego Staraków.Dzieła jakie pozostawił po sobie Andrzej Wróblewski są bez wątpienia jednymi z najważniejszych w polskiej sztuce drugiej połowy XX wieku. Jego pełen lirycznego tragizmu i metafory dorobek artystyczny do dziś silnie oddziałuje i przemawia do współczesnych, stanowiąc jednocześnie jedno z ważnych i wiernych świadectw trudnej epoki, w której powstawał.
 
Andrzej Wróblewski stworzył indywidualny i sugestywny sposób obrazowania, szczególnie doświadczenia śmierci i okrucieństwa wojny, przekształcając tradycyjne znaczenie terminu „realizm”. Uznawany za twórcę nowoczesnej figuracji, odważny i bezkompromisowy, otoczony legendą przedwczesnej śmierci, wyraźnie kształtował kolejne pokolenia polskich artystów, wymieniany przez nich w jednym rzędzie z gigantami sztuki światowej tego okresu.W kolekcji Anny i Jerzego Staraków twórczość Andrzeja Wróblewskiego reprezentowana jest miedzy innymi przez tak znaczące obrazy jak socrealistyczny „Fajrant w Nowej Hucie” z 1954 roku, wieloznaczny i wyrazisty „Alarm” (inny tytuł tego obrazu to „Uwaga, nadchodzi!”) z 1955, czy dojmujące, a zarazem przenikliwe studia do słynnej serii „Rozstrzeleń”. Na wystawie znajują się dodatkowo prace rzadko wystawiane publiczne, pochodzące z  innych prywatnych kolekcji, w tym słynny „Szofer niebieski” z 1948 roku, tajemnicze „Nagrobki” z 1957, czy subtelne „Niebo nad górami” z 1948 roku. Ogółem, pokazanych zostanie ponad 30
dzieł artysty, zarówno obrazy olejne, jak i gwasze, dając bogatą retrospektywę kluczowych wątków podejmowanych przez artystę.

Wystawę Andrzej Wróblewski | Spectra Art Space MASTERS można oglądać bezpłatnie w budynku Spectra, przy ul. Bobrowieckiej 6 w Warszawie,  od 7 czerwca do 28 września 2014, w każdą sobotę i niedzielę w godz. 11-16:00. Więcej informacji na stronie www.starakfoundation.org.

Spectra Art Space to propozycja kulturalna uzupełniająca w znaczący sposób działania muzeów i innych dużych placówek prowadzących projekty na szeroką skalę. To eksperymentalna przestrzeń dedykowana sztuce współczesnej, uwzględniająca kreatywne wykorzystanie kolekcji sztuki Anny i Jerzego Staraków. Wzorując się na dobrych światowych praktykach miejsce ma charakter promocyjny, integracyjny, edukacyjny i społeczny.