PONAD 20 MLN ZŁOTYCH PRZEKAZANYCH LAUREATOM KONKURSÓW

ORGANIZOWANYCH PRZEZ NAUKOWĄ FUNDACJĘ POLPHARMY


W czerwcu podczas oficjalnej uroczystości zostały wręczone granty i nagrody laureatom konkursów Naukowej Fundacji Polpharmy. Są wśród nich autorzy prac najwyżej ocenionych przez recenzentów i Radę Naukową w XVI konkursie grantowym i trójka laureatów konkursu na  najlepsze prace magisterskie z Wydziałów Farmaceutycznych uczelni medycznych z całej Polski. 
 
Naukowa Fundacja Polpharmy  od 2002 r. zgodnie ze swoją misją „Pomagamy Ludziom Nauki” wspiera rozwój nauk medycznych i farmaceutycznych. W 16 edycjach konkursu nadesłano 655 projektów i przyznano 70 grantów naukowych o łącznej wartości 20 120 582 zł. Zakończonych zostało 58 projektów finansowanych z grantów Fundacji. W prace Rad Naukowych Fundacji jest zaangażowanych 21 naukowców.
 
Tematem  przeprowadzonego w 2017 roku po raz szesnasty  konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Naukowej Fundacji Polpharmy był: „Rozwój i optymalizacja procesów w biotechnologii medycznej”. O grant mogli ubiegać się naukowcy posiadający minimum stopień naukowy doktora nauk.
 
Zwycięzcami XVI edycji konkursu grantowego Fundacji w 2017 roku zostali: 
 
• Dr n. biol. Agnieszka Graczyk - Jarzynka, Zakład Immunologii, Wydział Lekarski I, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, projekt pt.: "Opracowanie platformy chimerycznych receptorów antygenowych pod kontrolą indukowalnych systemów ekspresyjnych aktywowanych w środowisku nowotworu”.
Wartość grantu: 555 800 PLN
 
• Dr. hab. Aleksander Czogalla, Zakład Cytobiochemii Wydziału Biotechnologii, Uniwersytetu Wrocławskiego, projekt pt.: „Zaprojektowanie, wytworzenie oraz sprawdzenie skuteczności nowych nośników genu TP53 do zastosowania w terapiach przeciwnowotworowych”. 
Wartość grantu: 510 000 PLN 
 
Podczas uroczystości Dr Wojciech Kuźmierkiewicz, Prezes Zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy,  ogłosił  otwarcie nowego konkursu Fundacji pt. „Wykorzystanie technik mobilnych w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych”. Celem zapowiadanego konkursu jest promocja technik mobilnych, a trzy najlepsze uzyskają nagrody pieniężne na dalszy rozwój. Prezes podkreślił, że „rozwiązania z zakresu e-zdrowia, o ile są efektywnie stosowane, zapewniają bardziej spersonalizowane, zorientowane na pacjenta, podejście do opieki zdrowotnej. Umożliwia to lepsze dostosowanie do potrzeb, większą efektywność i wydajność oraz pomaga zmniejszyć liczbę błędów, jak też ograniczyć długość hospitalizacji”. Projekty konkursowe, będą przyjmowane od 1 do 30 września br.
 
Na zakończenie spotkania laureaci i zaproszeni goście wysłuchali wykładu pt. „Sztuczna inteligencja jako wspólne wyzwanie społeczne”. Wykład poprowadziła Aleksandra Przegalińska, która jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet naukowców w Polsce zajmujących się sztuczną inteligencją i uczeniem maszyn.
 
Podczas uroczystego spotkania odbyło się także wręczenie nagród w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne  w roku akademickim 2016/2017. Laureatami zostali: mgr Patryk Remiszewski z UM w  Białymstoku, mgr Klaudia Wojcieska z UM Warszawa, oraz mgr Anette Radziszewska z CM UJ  Kraków Kat Immunologii Klinicznej i Transplantologii.